3. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi

3. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi
Dünyanın saygın akreditasyon kuruluşlarından Joint Commision International ( JCI ) tarafından 15 Aralık 2007 tarihinde akredite edilen Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları ve Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu tarafından Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi ile ödüllendirilmiş olan Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın düzenlediği “Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar ” toplantısının üçüncüsü 05 – 08 Mart 2009 tarihinde Bursa’da gerçekleştirilecektir.

 

Geçtiğimiz yıllarda yapılan toplantılara katılımın giderek artması ve belirtilen memnuniyetler, bizleri kongrenin üçüncüsünü yapmaya ve gelenekselleştirmeye teşvik etmiştir.

 

Gelişen bilgi birikimi ve değişen teknoloji koşullarını bu yıl da hep birlikte tartışmayı, değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Üniversitemiz ve ülkemizin farklı bölgelerinde görev yapan, konusunda uzman hekimlerimizin bilgi ve deneyimleri, katılımcıların tartışmaları ile kongremiz büyük anlam kazanacaktır.

 

Poster sunumları, sözlü sunumlar ve video sunumları ile zenginleştirilen toplantılar bu yıl da paralel oturumlar ile gerçekleştirilecek olup zaman aralığımızın yettiği ölçüde tüm konular tartışılacaktır.

 

Bu yıl ayrıca kongreye hemşire meslek oturumları da Genel Cerrahi AD’daki hemşire kardeşlerimizin önderliğinde düzenlenerek programa eklenmiştir.

 

Kongre Sitesi: http://www.uludaggenelcerrahi.org/