7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

7. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

Değerli Meslektaşlarımız;

 

“Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu” başlığı altında düzenlenen bu toplantıların amacı; uygulamada gerekli işlevsel bilgilerin güncellenmesi yanında, ortak paydaları endokrinoloji olan disiplinler arasında, kuramsal iletişimin sağlanmasıdır. Etkinlik sonucunda bilgi dağarcığına eklenen kalıcı kazanımların düzeyi, katılımcıların aktif katılım ve katkıları ile orantılı olarak artacaktır.
Programda yer alan konferans ve panelleri 11 Üniversite’nin – İstanbul (İstanbul, Cerrahpaşa), Ankara, Hacettepe, Gazi, Atatürk, Uludağ, Akdeniz, Çukurova, Erciyes, Trakya, Mersin- 12 Tıp Fakültesi arasında paylaştırarak temel konularda farklı görüşlerin gündeme taşınmasını amaçladık. Yöntemimizin, tartışma ortamını daha zengin ve yararlı kılacağı umudundayız.

 

Bu yıl yabancı konuşmacı olarak İsveç-Upsala Üniversitesi’nden Prof. Göran Akerström’ü konuk ederek, özellikle paratiroid cerrahisindeki bilgi ve deneyimlerinden yararlanma olanağı bulacağız.

 

Toplantının bilimsel içeriğinin ve sağlayacağı katkının, istenilen düzeyde olacağı inancındayız.

 

Beklentilerinizin gerçekleşmesini diler, düzenleme kurulundaki tüm arkadaşlarımız adına sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı

 

Prof. Dr. Selçuk Özarmağan
Endokrinolojide Diyalog Derneği Başkanı