Akreditasyon

TTB-UDEK ve TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme
Kurulu Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim ULUSAL STANDARTLARI
raporunun hazırlık sürecine TTB-UDEK üyesi derneklerin temsilcileri çok
önemli katkılar sunmuşlardır.
Raporuna

 

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/stesmg.pdf adresinden ulaşılabilirsiniz.