Bölgesel Toplantı

Bölgesel Toplantı

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu’nun 12.04.2009 tarihinde yaptığı toplantıda 2010 yılı Bölgesel Toplantısının Eskişehir’de 2011 yılı Bölgesel Toplantısının da ilimiz Kayseri’de yapılmasına karar verilmiştir.

FEDERASYONA ÜYELİK

FEDERASYONA ÜYELİK

Kayseri Meme Hastalıkları ve Araştırma Derneği, Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonuna adaylık sürecini tamamlamış ve 27.06.2009 tarihinde Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonunun asil üyeleri arasına katılmıştır.

XIII. MEME KANSERİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU

XIII. MEME KANSERİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinin düzenlediği XIII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı 04.12.2009 Cuma günü İstanbulda yapılacaktır
XIII. MEME KANSERİ MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU

Tarih:   04.12. 2009
Yer:      Istanbul Üni., Istanbul Tıp Fak., Odyovizüel görüntülemek Merkezi Cerrahi Monoblok, Kat 1 08.30-12.30
CANLI AMELİYAT YAYINI + İNTERAKTİF TARTIŞMA
Sentinel nod biyopsisi
Perop patolojik değerlendirme
MEME KORUYUCU CERRAHİ
Geniş tümör eksizyonu (lumpektomi)
Perop patolojik değerlendirme
DERİ KORUYUCU MASTEKTOMİ VE REKONSTRÜKSİYON
12.30-13.30
YEMEK
13.30-14.30
ERKEN EVRE MEME KANSERİNDE HORMONOTERAPİNİN YERİ
14.30-18.30
OLGU TARTIŞMALARI
Radyolojik Bulugular
Dijital / Analog Mamografi
MR Mamografi
TEDAVİ ALGORİTMASI
Cerrahi Tedavi
Sistemik Tedavi
Hormonoterapi
Radyaston Tedavisi
Tartışmacılar:
Genel Cerrahi:
Dr.Mustafa Keçer
Dr.Vahit Özmen
Dr.Abdullah İğci
Dr.Mahmut Müslümanoğlu
Radyoloji:
Dr.Gülden Acunaş
Dr.Mehtap Tunacı
Dr.Nuri Tenekeci
Medikal Onkoloji:
Dr.Erkan Topuz
Dr.Adnan Aydıner
Dr.Pınar Saip
Dr.Yeşim Eralp
Radyasyon Onkolojisi:
Dr.Işık Aslay
Dr.Maktav Dinçer
Katılım Davetiye ile olacaktır.
Canlı Yayına KAYIT: http://www.memeonkoloji.com
Naklen Yayın İZLEME: 04.12.2009 günü www.webcerrahi.com sitesine kayıtla yapılacaktır.

LAPAROSKOPİK ANTİ REFLÜ CERRAHİSİ KURSU

LAPAROSKOPİK ANTİ REFLÜ CERRAHİSİ KURSU

Laparoskopik Antireflü Cerrahisi Kursu 4-5 Şubat 2010’da İstanbul Tıp Fakültesi İSTEM Salonu ve Ameliyathanesinde yapılacaktır.
LAPAROSKOPİK ANTİ REFLÜ CERRAHİSİ KURSU
( Canlı Ameliyat)
Yer: İstanbul Tıp Fakültesi İSTEM Salonu+ Ameliyathane
Tarih: 4-5 Şubat 2010
İnternet katılım adresi: www.webcerrahi.com
Kayıt: www:memeonkoloji.com
04.02.2010 Perşembe
08:30 – 08:45 Hiatus’un Klinik Anatomisi
( Doç. Dr. Asım Cingi)
08:45- 09:15 GÖR Hastalığı Tanı Yöntemleri ve tedavinin yönlendirilmesi
( Prof. Dr. Zeynel Mungan)
09:15- 09:30 Opere Edilecek Hastanın Sunumu
09:30- 11:00 CANLI AMELİYAT ( İki Kursiyer Ameliyata Girecek.)
( Prof. Dr. Vahit Özmen)
11:00- 11:15 GÖR Hastalığı Fizyopatolojisi ve Barret’s Özofagus
( Prof. Dr. Vahit Özmen)
11:15- 11:30 Opere Edilecek Hastanın Sunumu
11:30- 12:30 CANLI AMELİYAT ( İki Kursiyer Ameliyata Girecek.)
(Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu)
12:30- 13:30 Yemek Arası
13:30- 13:45 Opere Edilecek Hastanın Sunumu
13:45- 15:00 CANLI AMELİYAT ( İki Kursiyer Ameliyata Girecek.)
( Prof. Dr. Abdullah İğci)
15:00- 15:15 Opere Edilecek Hastanın Sunumu
15:15- 16:30 CANLI AMELİYAT ( İki Kursiyer Ameliyata Girecek.)
( Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu)
05.02.2010 Cuma
08:30- 08:45 GÖR Hastalığı Cerrahi Komplikasyonları
( Prof. Dr. Levent Avtan)
08:45- 09:00 Opere Edilecek Hastanın Sunumu
09:00- 10:15 CANLI AMELİYAT ( İki Kursiyer Ameliyata Girecek.)
( Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu)
10:15- 10:30 Opere Edilecek Hastanın Sunumu
10:30- 12:15 CANLI AMELİYAT ( İki Kursiyer Ameliyata Girecek.)
( Prof. Dr. Levent Avtan)
12:15- 13:00 Yemek Arası
13:00- 15:00 Training Box (Workshop)
( Prof. Dr. Levent Avtan)
Düzenleyici Kurumlar:
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
Cerrahi Onkoloji Derneği

Meme Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu

Meme Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu

Meme Kanserinde Tartışmalı Konular Sempozyumu 12-14 Şubat 2010’da Kayseri Hilton Otelinde gerçekleştirilecektir. Program içeriği ekte bilgilerinize sunulmuştur.

12 Şubat CUMA
09:00-09:10 Açılış konuşması: Doç. Dr. Metin Özkan
09:10-09:30 KONFERANS: Sentinel lenf nodu endikasyonları ve yorumlanması Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Şare Konuşmacı: Doç. Dr. Osman Kurukahveci
09:30-10:00 KONFERANS: Mammoplasti kime, ne zaman, nasıl? Oturum Başkanı: Prof.Dr.Engin Ok Konuşmacı: Prof.Dr.Ferit Demirkan
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:00 KONFERANS: Neoadjuvant sistemik tedavide nereyiz? Oturum Başkanları: Prof. Dr. Celalettin Camcı Konuşmacı: Prof. Dr. Kadri Altundağ
11:00-12:00 PANEL : Adjuvant kemoterapide tartışmalı konular Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özgür Özyılkan Adjuvant Kemoterapiden yarar görmeyen veya verilmemesi gereken hasta var mıdır? Konuşmacı: Doç. Dr. Mahmut Gümüş Adjuvant Kemoterapide en iyi ve en etkili tedavi nedir? Konuşmacı: Prof. Dr. Handan Onur
12:00-13:30 YEMEK ARASI
13:30-14:30 HER 2 Pozitif Hastalık Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Altınbaş Her 2 pozitif hastalıkta adjuvan tedavide antrasiklini nereye koyalım? Konuşmacı: Doç. Dr. Halil Kavgacı Her 2 pozitif hastalıkta adjuvan tedavide Herceptin’i hangi ajanla kombine verelim? Niçin? Konuşmacı: Prof. Dr. Abdurrahman Işıkdoğan
14:30-15:00 KONFERANS: Kemik metastazlarında yüksek riskli hastaların rasyonel takibi, monitörizasyonu ve bifosfonat tedavisi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Uğur Yılmaz Konuşmacı: Doç. Dr. Aziz Karaoğlu
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00 KONFERANS: Meme Kanserinde yeni ilaçlar: PARP İnhibitörleri, HSP90 İnhibitörleri, yeni HER2 hedeflenmiş tedaviler ve anjiogenez inhibitörleri Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul Seyrek Konuşmacı: Doç. Dr. Berna Öksüzoğlu
16:00-16:30 KONFERANS: Endokrin tedaviye cevapta prediktörler ve direnç? Oturum Başkanı: Uz. Dr. Necati Alkış Konuşmacı: Prof. Dr. Orhan Türken
16:30-17:00 KONFERANS: Meme Ca’da adjuvant radyoterapi endikasyonları genişliyor mu? Oturum Başkanı: Prof. Dr. Müge Akmansu Konuşmacı: Doç. Dr. Bünyamin Kaplan
13 ŞUBAT CUMARTESİ
09:00-09:20 KONFERANS: Adjuvan tedavisi tamamlanmış hastada optimal takip kuralları Oturum Başkanı: Doç. Dr. Cem Börüban Konuşmacı: Doç. Dr. Mehmet Artaç
09:20-09:40 KONFERANS: Perimenapozal hastada aromataz inhibitörü kullanımı: kime, nasıl, ne zaman? Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Benekli Konuşmacı: Prof. Dr. Deniz Yamaç
09:40-10:00 KONFERANS: Duktal Karsinoma İnsutu tanı, tedavi ve kemoprevensiyonu? Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurullah Zengin Konuşmacı: Doç. Dr. Abdullah Büyükçelik
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-10:50 TARTIŞMALI KONU: Oncotype Dx ne getirdi? Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra Paydaş Konuşmacı: Doç. Dr. Özlem Er
10:50-11:10 KONFERANS: Her 2 negatif metastatik meme Ca’da antrasiklin ve taksan sonrası seçenekler Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nilüfer Güler Konuşmacı: Doç. Dr. Metin Özkan
11:10-12:20
11:10-11:30
11:30-11:50 UYDU SEMPOZYUM: ErbB2 pozitif meme kanserinde yeni beklentiler (GSK Onkoloji Katkılarıyla) Moderatör: Prof. Dr. Yavuz Özışık ErbB2 pozitif meme kanserinde mevcut tedaviler ve karşılaşılan sorunlar Prof. Dr. Nilüfer Güler ErbB2 pozitif meme kanserinde yeni beklentiler Prof. Dr. Uğur Coşkun
11:50-12:10 12:10-12:20 VAKA SUNUMU Oturum Başkanı: Doç. Dr. Metin Özkan Konuşmacı: Doç. Dr. Alper Sevinç Panel Tartışma

SIS ÖDÜL DUYURUSU

SIS ÖDÜL DUYURUSU

20-22 Ekim 2010 tarihinde Congresos de Valencia, İspanya’da üyesi olduğumuz SIS’in (International Society of Senology) 16. Kongresi yapılacaktır. Bu kongrede federasyonumuz tarafından ülkemizden seçilecek olan bir kişiye “Eğitim Gezi Ödülü” (The Educational Travel Grants) verilecektir. Bu ödül için müracaat koşulları aşağıdaki bağlantıda belirtilmiştir.
http://www.memederkayseri.org/sunular/SIS_Odul_Duyuru.pdf

III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

05.03.2010 Cuma günü yapılacağı duyurulan III. olağan genel kurul toplantısı çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yine duyuruda belirtilen ikinci tarih olan 09.04.2010 Cuma günü saat 11:00‘de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimlik B salonunda salt çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

KETEM EĞİTİM TOPLANTISI

KETEM EĞİTİM TOPLANTISI

KETEM Eğitim toplantısı 5 Mart 2011 Cumartesi günü Kayseri Grand Eras Otelde gerçekleştirilecektir. Program aşağıda verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

MEME HASTALIKLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU (MHDF)
7. ULUSAL MEME  HASTALIKLARI  EĞİTİM KURSU
PROGRAMI
(05 Mart 2011 Kayseri)
08:30 – 09:00
Kayıt
09:00 – 09:05
Açılış Konuşması
Prof. Dr. Engin Ok
Kurs Direktörü
09:05 – 09:15
Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
ERÜ Rektörü
09:15 – 09:25
MHDF ve projeleri
Prof. Dr. Vahit Özmen (MHDF Yönetim Kurulu Başkanı)
09:25 – 09:45
Türkiyede meme kanseri
Prof. Dr. A. Murat Tuncer (T.C. Sağlık Bak. Kanser Savaş Daire Başkanı)
09:45 – 10:00
KETEM Kayseri
Oturum Başkanı:     Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu
Prof. Dr. Zafer Cantürk
Konuşmacı:            Dr. Sebahat Ercan (Kayseri KETEM)
10:00 – 10:15
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Meme Kanseri
Konuşmacı:            Op. Dr. Mustafa Tükenmez
10:15 – 10:30
KAHVE ARASI
10:30 – 10:50
İlk karşılaşma, risk belirleme
Oturum başkanı:      Prof. Dr. Abdullah İğci
Prof. Dr. Orhan Demircan
Konuşmacı:            Prof. Dr. Ayhan Koyuncu
10:50 – 11:10
Meme muayenesi ve tanıya gidiş
Oturum başkanı:      Prof. Dr. Semih Baskan
Prof. Dr. Mustafa Tireli
Konuşmacı:            Prof. Dr. Engin Ok
11:10 – 11:50
Fibrokistik meme değişiklikleri ve mastalji
Oturum başkanı:      Prof. Dr. Ömer Harmancıoğlu
Prof. Dr. Enver İhtiyar
Konuşmacılar:         Prof. Dr. Engin Ok (Genel Cerrahi)
Uz. Dr. Serap Doğan (Radyoloji)
Uz. Dr. Arzu Taşdemir (Patoloji)